Hvorfor mærkning?

Rørledninger er et meget vigtigt transportmiddel for væsker, gasser, dampe og luft i alle typer byg­ninger, fabrikker, hospitaler, skibe mv. Det kan ofte være nærmest umuligt at vide, hvad et rør indeholder, og hvordan strømretningen er bare ved at se på røret. Jo mere kompliceret en rørinstallation er, jo større er behovet for at få oplyst de rette informationer om rørindholdet på en så enkel måde som muligt. I en katastrofesituation er der måske ikke tid til at hente planerne over en rørinstallation. Her skal der bare arbejdes så hurtigt som muligt og med størst sikkerhed. Derfor bør alle rør mærkes.